Skip to content

Elections for the European Parliament and Referendum on the Danish Accession to the Unified Patent Court on May 25 (In Danish only) Valg til Europaparlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen i Danmark 25. maj 2014

06.04.2014  07:22

Hvem kan stemme til Europaparlamentsvalget ?

Personer med dansk indfødsret (statsborgerskab), der har fast bopæl i Danmark eller en af de øvrige nuværende medlemsstater i den Europæiske Union (EU), og som på valgdagen er fyldt 18 år, har valgret og kan stemme til Europa-Parlamentet i Danmark.

 

 

Hvem kan stemme til folkeafstemningen om patentdomstolen ?

Personer med dansk indfødsret (statsborgerskab), der har fast bopæl i Danmark eller udlandsdanskere der er optaget på valglisten.

 

 

Optagelse på valglisten :

For at kunne stemme til både Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen skal man optages på valglisten. Optagelse på valglisten sker automatisk for personer med folkeregisteradresse i Danmark, men hvis du har fast bopæl i udlandet, skal du søge om optagelse på listen. Se venligst nærmere oplysninger om udlandsdanskeres stemmeret og optagelse på valglisten på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

 

 

Hvor kan jeg stemme ?

Stemmeberettigede borgere i Afghanistan kan afgive brevstemme på den danske ambassade i Kabul efter forudgående aftale.

 

 

Der skal medbringes gyldig legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringskort.

 

 

Hvornår kan jeg stemme?

Det anbefales at brevstemmeafgivning sker senest 8. maj 2014. Brevstemmer afgivet efter denne dato  kan ikke forventes at nå rettidigt frem til kommunerne.

 

 

Se følgende hjemmesider for yderligere informationer:

 

 

Valg til Europa-parlamentet 2014

 

 

Folkeafstemning om patentdomstolen

 

 

European Parliament - Elections 2014